Roser der skader dit selvværd

12. september 2019

Når ros skader mere end det gavner

Med den rigtige ros, kan du derimod skabe selvværd og udvikling

Det gælder vores børn, kæreste, venner, kollegaer eller medarbejder. Velment men uhensigtsmæssig ros kan have katastrofale konsekvenser for selvværdet, udvikling af færdigheder og præstationsevnen.

I min klinik møder jeg en hel del mennesker med dårligt selvværd. De er alle meget intelligente og helt uforstående overfor årsagen til dette. De ved jo alle godt, at de både er dygtige og vellidte, og deres selvtillid fejler som regel heller ikke noget. Så hvorfor føler de sig så usikre dybest inde, ikke gode nok, og bliver usikre f.eks. når de skal til eksamen, afleverer projekter, fremlægge på møder eller sige noget på et forældremøde.

Udfordringen findes som regel i opvæksten, hvor lærer, forlædre og autoriteter ikke har vidst nok om betydningen af ros og anerkendelse. De som har rost deres børn i den bedste mening, har ofte rost på en måde, som har virket stik imod hensigten.

UHENSIGTSMÆSSIG ROS ER

Når du roser resultatet med et uspecifikt fokus på personen. F.eks. ”Helt fantastisk resultat. Du er bare så klog og dygtig – helt perfekt.”
Rosen er ukonkret – fordi man kan spørge: Hvordan klog? Dygtig til hvad? Perfekt i forhold til hvad eller hvem? Så man skal gætte sig til hvad der menes. Rosen er også overdreven og utroværdig, når den er uden beskrivende indhold. Man kan sige at den er gratis for afsenderen, når den ikke begrundes. Rosen er rettet imod identiteten, fordi der bliver sagt – ”du er”. Udtalelsen er derfor bare en konstatering af en utroværdig vurdering af personens identitet uden indhold. Personen bliver ikke klogere og får ikke noget brugbart ud af denne ros.

Der imod vil personen kunne blive usikker på om succesen kan gentages. Kan være bange for, at det hele måske bare skyldes held eller andres indsats eller evner. Kan derfor være bange for at prøve igen, for hvis det biver en fiasko, vil kritikken også ramme personligt. Personen har nu lært både at identificere sig med sin succes og med sin fiasko, hvilket skaber angst og usikkerhed.

Uspecifik identitets-ros gør det også nærmest umuligt at rose en personen, hvis resultatet ikke er en succes i selv. Personen får ikke mulighed for selvindsigt eller fokus på udvikling af evner, som der kan bygges videre på, og efterlades derfor med en følelse af tomhed og utilfredshed.

Det betyder at personen med tiden komme til at føle: ”Jeg er kun god nok, når jeg får ros, for det jeg gør”, og det kan udvikle sig til: ”jeg er nødt til at være perfekt”. Følelsen vil stædigt hænge fast, selv om personen er fuldt ud bevidst om sine egne gode evner. De vil bare aldrig føle sig gode nok uden konstant anerkendelse.

HENSIGTSMÆSSIG ROS ER…

  • Når du roser personens indsats og specifikke kompetencer i processen. F.eks. ”Tillykke med det fine resultat. Jeg er imponeret af det engagement du har bidraget med. Du har et virkelig godt øje for detaljerne og det mener jeg, har været meget vigtigt. Jeg er nysgerrig på hvordan i egentlig fandt den løsning, og hvad du selv synes, har været det vigtigste i processen.”

Personen kan tage rosen ind, fordi den er konkret, og viser at du har set hvordan personen bruger sine evner. Personen føler sig set og anerkendt for helt specifikke kompetencer og indsatser, og få også lejlighed til selv at sætte ord på sit eget bidraget til succesen. Personen vil fremover være mere bevist om sine evner, have fokus på udvikling af egne kompetencer og have øje for udvikling af nye.

Det er med denne form for ros muligt også at rose personen for engagement, indsats og brug af kompetencer uanset om resultatet samlet set er en fiasko. Det betyder, at personen ikke primært forbinder ”det at være god nok” med resultatet, men i højere grad med noget indre grundlæggende og stabilt.

NÅR DU ROSER, ER DET VIGTIGT AT …

  • Hold fokus på indsatsen frem for resultatet
  • Vær ærlig og fortæl hvad du positivt har observeret
  • Vis interesse og stil spørgsmål, så personen selv kan fortælle om processen og oplevelserne

ADFÆRD OG IDENTITET – ER IKKE DET SAMME

Hvis vi som børn har lært at sætte lighedstegn mellem vores adfærd og vores identitet, så risikerer vi at brolægge vores liv med dårligt selvværd. Så er vi tvundet til altid at være perfekte, for at bevare følelsen af at være god nok. Det er et livslangt arbejde, som ikke rigtig kan lykkes for nogen mennesker.

Vi er ikke, det vi gør. Vi er ikke vores tåbelige eller smarte handlinger. Vi er ikke vores succes eller vores fiasko. Vi er meget mere end det! Om det faktisk lykkes for os, at udtrykke det vi mener, om det vi gør vil blive opfattet, som vi håber på, eller om oplever succes eller fiasko, så har intet at gøre med hvem vi er, eller om vi er gode nok, som vi er.

Alle mennesker fortolker andre menneskers adfærd ud fra deres eget verdensbillede, og derfor er der altid en vis risiko for, at din adfærd vil kunne blive misforstået. Alt hvad du foretager dig, vil også blive påvirket af et hav af faktorer, som du er helt eller delvis uden indflydelse på. Så hverken din succes eller fiasko kan nogen sinde helt og udelukkende tilskrives dig alene.

Vores identitet kan vi mærke som den kerne, vi inderst inde føler os forbundet til. Denne kerne mærker vi tydeligt gennem vores positive intentioner og hensigter. Andres ros, men især vores egen ros og anerkendelse af vores egne positive hensigter, intentioner og indsatser, vil derfor have en styrkende effekt på vores selvværd.

Vi lykkes som mennesker, når vi handler ud fra vores bedste intentioner og beslutter os for at gøre det, som giver bedst mening. Det er det, vi skal anerkende og rose os selv for. De resultater vi opnår på den måde, vil vi lære mest af, og det er en succes i sig selv.

Det er godt nok, når bare du gør dit bedste. Du er god nok, når du bare er dig selv, og du kan i virkeligheden ikke gøre noget forkert, fordi alting – både succes og især fiasko vil føre til, at du udvikler dig som menneske.

Fundamentet for et godt selvværd, udvikler sig i takt med, at vi tør at leve livet som de mennesker vi er – autentiske, i kontakt med os selv og vores kompetencer.

Bestil en introsession i dag på telefon 93 88 09 33. Hvis du har brug for hjælp til at få et bedre selvværd, så du kan udfolde dig i al din herlighed.

Dette første skridt kan gøre det klart for dig, om det er mig, der skal hjælp dig. Du vil i løbet af denne første time få en smagsprøve på hvordan jeg arbejder og et forslag til, hvordan vi kan komme videre i mod dit mål.

Til dette indlæg har jeg bl.a. fundet inspiration her: