Virksomhedsforløb

Forebyggelse er den allerbedste investering

Medarbejdere i trivsel – kan aflæses på bundlinjen

Hvad er det, det får alle medarbejdere til at trives? Hvad skal der til for at sænke sygefraværet? Hvad gør medarbejdere mere engagerede og initiativrige? Hvordan øges effektiviteten?

Kontakt LIFEWORK og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed og medarbejdere

TRIVSEL OG BALANCE

Når du som leder, får kendskab til at en medarbejde er udfordret og ikke rigtig trives, så er det dejligt befriende at vide, hvor du hurtig kan få professionel hjælp.

Det er særlig vigtigt at dine kernemedarbejdere er i trivsel, så de fagligt kan præstere og levere stabilt. Når medarbejdere skifter roller eller team, kan det være et stor fordel at tilbyde coaching – individuelt og for teamet. På den måde sikre du at fagligheden og trivslen kommer godt fra start. 

Dygtige og engagerede medarbejdere skal man passe på, da de er i størst risiko for at brænde ud. Selv den mest robuste medarbejder kan bryde sammen i et miljø med konstante forandringer. Da dette nærmest er blevet et vilkår i de fleste virksomheder, så er det essentielt at kunne tilbyde medarbejdere hjælp både forbyggende og akut.

Forebyggelse er den allerbedste investering. Og når dine medarbejdere forstår, at du investerer i deres trivsel, som tjener både dem selv og virksomheden godt, så er meget vundet.

TEAMWORK OG SAMARBEJDE

I LIFEWORK har vi specialiseret os i at udvikle dine teammedarbejderes personlige kompetencer. Vi arbejder ud fra en model, som kan tilpasse individuelt til det enkelte team. Vi vil sammen sætte fokus på udviklingen af netop de kompetencer, der aktuelt er brug for.

Vi arbejder bl.a. med positiv kommunikation, robusthed i fælleskabet, konfliktløsnings redskaber, redskaber til forandringsforståelse og -håndtering samt identifikation af en fælles vision, udviklings mål og løsningsmodeller.

Vi har især stor succes med vores samarbejdsprofiler, som sætter fokus på hvordan gruppens individuelle personlige kompetencer kan understøtte de faglige kompetencer. Overblikket over teamets samlede kompetencer i relation til teamets opgaver, gør det muligt at forbedre opgaveløsningen, og samtidig gør det kommunikationen lettere og mere gennemskuelig. Se hvad leder og medarbejder fortæller om deres oplevelser her.

ANSÆTTELSE MED FOKUS PÅ PERSONLIGE KOMPETENCER

Det kan være dyrt at ansætte den forkerte person. Hånden på hjertet, kan du nogen gange være tilbøjelig til at ansætte de mennesker, som du bedst kan forstå? Det kan betyde, at du er omgivet af mennesker, som ligner dig selv. Vi kan hjælpe med at kvalificere ansættelsen af ledere og medarbejder, så fordelingen af de personlige kompetencer i de forskellige faggrupper i høj grad svarer til de opgaver, der skal udføres. Samtidig får du mulighed for at få et indblik i hvordan du bedst muligt kan udvikle og støtter dine ledere og medarbejder, så de trives og udvikler sig i virksomheden.