Livet med ADHD

Drømmer du om mere ro i hovedet?

Leder du efter effektive mestringsstrategier?

Søger du reel støtte til bedre at kunne stå ved dig selv?

Hvad er ADHD

ADHD er en diagnose, som betyder at man har en medfødt forstyrrelse i hjernen, som gør at man enten er mere eller mindre aktiv end normal.

AD(H)D er en diagnose som opdeles i 3 typer

  • ADHD – hvor man er mere aktiv
  • ADD – hvor man er mindre aktiv
  • 70% af alle har en kombination af ADHD og ADD

1-3 % af den voksne befolkning lider af ADHD.

ADHD er arveligt, så der er derfor ofte flere i samme familie, som har ADHD.

Find mere information om ADHD på ADHD forenings hjemmeside her

 

Tankemylder

Min erfaring er, at aktivitetsniveauet i hovedet faktisk er lige voldsomt uanset om du har ADHD eller ADD. Forskellen ligger mere i hvordan, du forsøger at takle det.

Hvis du har en ADHD-reaktion, så vælger du typisk, at handle på alt det du tænker på i håb om at få ro på, når du har gjort det hele. Du foretrækker formentlig også, at være i gang hele tiden i et forsøg på at overdøve din mange tanker. Denne flugt fra tankerne kan skabe en konstant stress tilstand, og du risikerer at blive udbrændt.

Hvis du har en ADD-reaktion, så forsøger du at finde overblik og løsninger ved at tænke alle situationer grundigt igennem, og så ender du med ruminere, går i selvsving og tænker i ring. Når du tænker så længe over noget uden at finde den rigtige løsning, så ender du ofte med at blive handlingslammet. Nu kan du ikke længer overskue situationen og bliver helt udmattet. Det er også en stresstilstand.

Lær at leve livet med ADHD

Psykologisk videnskab fremhæver vigtigheden af at fokusere på styrker, ressourcer, succeser og håb frem for fiasko, mangler og fejl.

Positiv feedback kan styrke vores forventninger til os selv og hinanden og af den vej påvirke præstationer positivt, lige som negative forventninger kan påvirke præstationer negativt.

Alle mennesker har ressourcer og kompetencer. For at bliver et helt menneske, er det vigtigt at finde sine egne styrker og finde en vej til at gøre mere af det, som du er godt til og mindre af de, som dræner dig for energi og selvværd.

Vejen til dette går gennem selvindsigt, støtte og fællesskab, og det kan du finde her.

Se mere om kursus og individuel terapi for ADHD patienter her under

AD(H)D kursus & Gruppeterapi

Jeg underviser efter et koncept, som dels bygger på fakta om ADHD, men ogå på mine egne personlige erfaringer med AD(H)D.

I bakspejlet kan jeg se, at jeg i gennem mange år har indsamlet en hel del erfaringer bl.a., som mor til 2 børn med ADHD symptomer. Som psykoterapeut i min egen praksis og som konsulent i en psykiatrisk privat praksis, har jeg også fået stor indsigt i AD(H)D problemstillingerne og udviklet mange gode og effketive redskaber.

Jeg har gennem de sidste år hjulpet mange mennesker, som har fået ADHD- og ADD-diagnosen. Jeg ved personligt hvad det handler om, og mine kursister føler sig trygge og mødt på mine kurser, som typisk er på 6-8 deltagere Terapigrupperne er på 4 personer.

ADHD kurserne og Terapigrupperne er for voksne og fokuserer på det faktum, at alle har ressourcer og kompetencer. Du lærer hvordan du dyrker dine styrker og gør mere af det, som du er god til og mindre af det, som dræner dig for energi og selvværd.

Næste Kursus-forløb starter:

Torsdag den 9. september kl. 15.00-17.30.

Gruppen mødes hver uge – i alt 6 gange

Pris 2.200 kr.

KUN:  2.000 – ved tilmelding og betaler senest 31. august

Se nogle af kursisternes tilbagemeldingerne her:

“Et godt tilrettelagt forløb med kompetent undervisning og støtte, som på flere planer har hjulpet mig”

✔ “Jeg har lært, at jeg ikke er forkert, og at jeg ikke er alene. Jeg har lært at være i mine følelser og forstår, hvor de kommer fra”

✔ “Jeg har fået identificeret dårlige rutiner og få et par gode ideer og input til nye og bedre rutiner”

✔ “Jeg er super glad for at have deltaget i kurset. Jeg har fået en masse redskaber med mig hjem”

✔ “Jeg er blevet bedre til at sætte ord på mine følelser og behov, og jeg ved nu, at ADHD er mere end en diagnose

✔ “Jeg har lært, at jeg ikke er alene, og jeg har nu en følelse af at kunne være mig selv uden dom. Der er håb for, at jeg kan komme til at fungere i hverdagen”

Er du familiens sorte får?

Har du altid følt dig anderledes?

Du er ikke alene. Sådan har de fleste det, når de har symptomer på AD(H)D.

Min erfaring er, at du formentlig har en anden og helt unik måde at se verden på. Du tænker formentlig mere abstrakt end de fleste og du har nok også en evne til at se mange flere muligheder i forhold til de fleste andre mennesker, som du kender. Du er noget særligt.

Derfor kan du ofte have svært ved at forklare dig, måske har du opgivet at få andre til at forstå dig. Du er muligvis kommet frem til den overbevisning, at det nok er dig, der er noget galt med?

Det irriterer dig naturligvis, for inderst inde ved du godt, at du er ret klog. Men hvad kan du bruge det til, når ingen andre kan se det?

Min pointe er, at når du ikke er blevet set og forstået rigtigt, så kan det være svært at forstå sig selv og endnu sværere at sætte pris på den du er. Du er måske heller ikke rigtig klar over hvilke kompetencer du har. Dit selvværd kan derfor også være ret lavt, og du har måske nemmest ved at se dine fejl.

Følelsen af ikke rigtig at passe ind skaber meningsløshed og magtesløshed og det er svært at leve med.

Du er ikke din AD(H)D diagnose. 

ADHD er ikke noget du er.

Du er meget mere end det, og det vil jeg gerne hjælp dig med at se.

Du et menneske, der har nogle symptomer, som samlet set kaldes ADHD. Disse symptomer påvirker naturligvis din adfærd, men du er ikke hverken din diagnose eller din adfærd. Adfærd er noget man kan arbejde med og ændre på, hvis man griber det rigtigt an. Det handler ikke at om, at du skal presses endnu mere.

Når du går i gang med at kikke nærmere på hvem du i virkeligheden er, så begynder du at forstå dig selv på et dybere niveau. Dette gør det nemmere at forstå den dybere årsagen og mening med den adfærd, du har, og så desperat ønsker at ændre på.

Den indre ro kommer, når du begynder at slutter fred med sig selv. Så bliver du automatisk bedre til at tage gode og sunde beslutninger, som giver mere værdi og mening for dig.

Det er derfor, man altid anbefaler at kombinerer medicinen med psykoterapi. Begge dele virker, men det virker mest optimalt i kombination med hinanden.

Gå på opdagelse og finde sig selv, under bunken af selvbebrejdelser. Det er her du finder brikkerne til dit puslespil, dit liv, og din livskvalitet.

Jeg ved, at det er muligt at ændre blokerende overbevisninger, opløse traumatiske oplevelser og skabe nye muligheder. Jeg ved det, fordi jeg selv er gået vejen og jeg har redskaberne med.