Om LIFEWORK

LIFEWORK

Lene Buhl Christoffersen

Skab dig selv, din virksomhed og dit liv

LIFEWORK hjælper private og offentlige virksomheder, ledere og deres medarbejdere til at skabe og bevare kontakten til de bærende værdier, som er fundamentet for at skabe mening og balance i en verden med stor omskiftelighed.

Enkle redskaber med stor virkning på et lavpraktisk niveau er mit speciale.

Igennem særlige virksomhedsaftaler kan jeg blandt andet hjælpe med at fremme samarbejdet, forbedre arbejdsglæden og nedbringe sygefraværet. Det vil gavne både virksomhedens økonomi, ledernes og medarbejdernes helbred og livskvalitet.

Jeg ved …

  • Fastholdelse af medarbejder startet med at se det hele menneske, fremme dets udvikling og støtte det i livets modgang.
  • Tillid, frihed og værdsættelse på arbejdspladsen fordrer selvindsigt hos både medarbejder og leder
  • Selvindsigt skabt gennem dialog, coaching, sparring og terapi – skaber agile, rummelige, bevidst kommunikerende og engagerede mennesker i balance
  • Bevidst kommunikation kan skabe åbenhed, tillidt og udvikling
  • Compassion og autensitet kan opnås gennem selvforståelse og skaber et stabilt og agilt fundamentet for en velfungerinde virksomhed i udvikling

Jeg tror på …

  • Medarbejdere motiveres af virksomhedens værdier, så succes afhænger af, om du som leder evner at formidle disse værdier autentisk over for dine ansatte
  • Medarbejder vil loyalt følge din ledelse, når de har tillid til dig og de værdier virksomheden står for
  • Medarbejdernes agilitet styrkes og vedligeholdes igennem virksomhedens forandringsprocesser, når ledelsen forstår at kommunikere via dialog, informerer relevant og løbende, samt formidle helt ned på individ niveau

LIFEWORK – er mit livsværk

Jeg lever for at gøre en forskel i verden for mennesker. Jeg drømmer om at alle mennesker opdager og anerkender deres eget unikke potentiale og formål med livet, så livet kan leves autentisk.

Jeg tror på, at mennesker kan forandre verden til et bedre sted at være, ved at forandre deres forhold til sig selv, deres liv og deres nærmeste. Det er vigtigt for mig, at bidrage til at skabe livskvalitet, livsglæde og mening med livet for alle mennesker, som søger efter det i sig selv.

Jeg elsker mit arbejde. Jeg elsker at møde mennesket bag facaden, forsvaret og fortrædelighederne. Jeg ved, at der ligger et kim, som bare venter på at blive ”vandet” med selvrespekt, anerkendelse og selvkærlighed, så det kan folde sig ud i alt det, det er. Jeg er taknemmelig hver eneste gang mennesker viser mig tillid og tager mig med som guid, på deres rejse hjem til sig selv.

Jeg ved, at det er muligt at ændre blokerende overbevisninger, opløse traumatiske oplevelser og skabe nye muligheder. Jeg ved det, fordi jeg selv er gået vejen og jeg har redskaberne med. Jeg ved også, at det tit bare handler om at være klar til at tage en beslutning.

Er du mon nået der til nu …?

Min faglige baggrund er en 4 års certificeret NLP psykoterapeut og konsulentuddannelse fra Dansk NLP Institut ved Ole Vadum Dahl, som jeg tog i årene 1991-1995. Uddannelsen er godkendt af Sammenslutningen af Psykoterapeutisk Uddannelsesinstitution (SPUD) og Den Europæiske Sammenslutning for Psykoterapi (EAP) i Wien . Se mere om NLP uddannelsen her. Gennem årene har jeg suppleret min uddannelse med andre uddannelser, faglige kurser, selvudviklingskurser, selvstudier og relevant faglitteratur.

Da jeg afsluttede min uddannelse i 90’erne, stod det helt klart for mig, at jeg er mit eget vigtigste redskab i samtalen med andre mennesker. Derfor tog jeg en beslutning om altid at holde mit vigtigste redskab helt skarpt. Det vil sige, at jeg løbende modtager terapi, sparring og supervision, og hurtigt får forholdt mig til alle de personlig og faglige udfordringer, som jeg selv møder i mit liv. Jeg er derfor hele tiden i en selvudviklings proces, hvor jeg lærer nyt og udvikler nye personlige og faglige kompetencer. Dette sikrer det, som er vigtigt for mig, nemlig at jeg kan møde dig autentisk, rummende og ikke dømmende.

Sparingspartner

Julie Hvilhøjs Andersen Angel har været min trofaste samarbejdspartner siden 2008, og hun vil også fremover have en fremtrædende rolle i mit arbejdsliv. Sammen udvikler vi nye koncepter, sparrer om opgaver og udveksler erfaringer.

Julie er en meget kompetent terapeut og et behageligt menneske. Hun er lige som jeg uddannet som NLP Psykoterapeut på Dansk NLP Institut. Julie har haft egen praksis siden 2008, og du kan se mere om hendes praksis her befriditliv.dk

I forbindelse med større opgaver, ferie og spidsbelastninger vil jeg også kunne drage fordel af vores samarbejde. Jeg har muligheder at trække på Julies kompetencer ved f.eks. at købe hende ind til opgaver, i det omfang det er relevant.

Samarbejdspartnere

Psykiater Karen Waagø, Faaborg

 I perioden maj 2019 til oktober 2020

Jeg arbejdede jeg som konsulent i Karen Waagøs praksis 2 dage om ugen med henviste patienter, som har behov for supplerende psykoedukation i deres behandling.

Der ud over havde jeg ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre kursusforløb for AD(H)D patienter med tilknytning til praksis.

Cabinplant A/S, Haarby

Jeg står til rådighed for medarbejderne i Cabinplant, som iflg. aftale med HR afdelingen i en periode har brug for ekstra støtte i form af coaching og terapi

Amilkon, Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Jeg samarbejder med Amilcon og påtager mig opgaver indenfor det psykiske arbejdsmiljø i form af sparring, supervision, oplæg om aktuelle emner samt undervisning og coaching af ledere og medarbejder

Jobcenter Assens

I perioden 2017-2018 havde jeg et frugtbart samarbejde med sagsbehandlere, socialrådgivere og virksomhedsmentorer omkring borgere med særlige udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet. Den primære opgave bestod i afholdelse af individuelle vejlednings- og opkvalificeringsforløb, hvor borgere fik redskaber og støtte til at blive afklarede i forhold til arbejdsmarkedet. Endviderer udfærdigede efter aftale erklæringer med beskrivelse af funktionsevne og hverdagsmestring.