Medarbejder­trivsel

Sætte fokus på og optimere medarbejder­trivsel

Tilbud til medarbejderne om personlig udvikling betaler sig selv

Virksomheder har i dag brug for mennesker, som fungerer både fagligt og personligt. Personlig ”bagage” og individuelle udfordringer kan stå i vejen for den faglige udfoldelse og udvikling. I Lifework oplever vi, at der er behov for at sætte fokus på medarbejdertrivsel og positiv adfærd på arbejdspladsen med et nyt og utraditionelt tilbud til de medarbejdere, som har mod på selv at tage hånd om deres egen trivsel og personlige udvikling.

Lifework tilbyder hjælp til at sætte fokus på og optimere medarbejdertrivsel i Odense, hvor vi har fysisk base, såvel som i det øvrige Danmark. Vi hjælper med ekspertviden om emnet samt indsigt i konkrete redskaber og metoder, der gør snak om trivsel mere håndgribeligt og formbart. Dét enten som workshop, undervisning eller individuel coaching – alle til hvilke vi kommer i dybden med emner som kommunikation og dialog, nærvær, samarbejde, livsbalance, kompetencer, strategi, ledelse og meget mere.

Utraditionel tilgang til medarbejder­trivsel

Hos Lifeworks stress- og livskrise ekspert er dine ledere og medarbejdere i gode hænder, når stress og andre belastninger har sat dem ud af spillet og begreber som medarbejdertrivsel synes fjernt.

Lifework tilbyder at optimere medarbejdertrivslen med virkningsfulde processer og effektive redskaber til behandling af f.eks. Stress, chok, traumer og pst-reaktioner, dårligt selvværd, blokeringer, præstationsangst, nervøsitet, konflikthåndtering, sorg, angst og depression. Lifework ser mennesker, som hele individer og adskiller ikke det privat og det arbejdsrelaterede, fordi det reelt ikke er muligt. Menneskers adfærd, følelser og tankemønstre afspejles i alle slags omgivelser i et komplekst samspil.

Ekspertviden og erfaring i trivsel på arbejdspladsen

Mange medarbejdere går rundt med store belastninger i deres liv, og har selvfølgelig lært sig selv at fungere og overleve med dette i hverdagen og på arbejdet. Det koster mange ressourcer, tærer på overskuddet, gøre mange ting besværlige eller umulige, hvilket kan være meget begrænsende og hæmmende. Når blot én medarbejder mistrives i et team, påvirkes alle i teamet, og det tærer på de samlede ressourcer, effektiviteten, samarbejdsevner og arbejdsmiljø. Et team som ikke fungere optimalt påvirker afdelingens resultater og dermed hele virksomhedens resultat. Derfor er medarbejdsertrivsel ikke kun til nødvendigt og til gavn for individet, men hele organisationen målt på performance.

Det er en kædereaktion, som kan vendes med et tilbud om hurtig hjælp og støtte til personlige trivsel. En frivillig ordning i fornuftige rammer, som er tilgængelig uanset årsag, kan kun blive en succes, når vi ved, at hver 4. dansker er stresset, og 623.000 danskere har det mentalt skidt. En stor del af disse mennesker arbejder også i din virksomhed, og kan blive en bedre arbejdskraft med mere positiv adfærd på arbejdspladsen i samarbejde med Lifework.

Frivillige tilbud – og fælles ansvar

Et tilbud om frivillig og anonym hjælp fra en fast og kendt terapeut, som kan træde til og hjælpe med at forløse de belastende og ressourcekrævende tilstande, vil kunne forbedre medarbejdertrivslen markant. Et sådan tilbud vil også kunne fremme medarbejdernes overskud, forbedre evnen til at samarbejde og forøge arbejdsglæden. Ressourcefulde medarbejdere er mindre syge og langt mere effektive, kreative og forandringsparate, så investeringen vil nemt kunne tjene sig ind og afspejle sig i mere trivsel på arbejdspladsen.

Men hvorfor skal en arbejdsgiver overhovedet interessere sig for medarbejdernes mentale sundhed? Hører det ikke privatlivet til? Det kommer en arbejdsgiver ved, fordi arbejdsgiveren har brug for ressourcefulde medarbejder med overskud til at udvikle, forandre og servicere. Det er ikke længere nok, at medarbejderne har den rigtigt uddannelse, og leverer arbejdskraften ved at møde ind hver morgen. Arbejdsgivere i dag efterspørger personlige evner og kvaliteter i fuld udfoldelse, som kræver et ekstra overskud af ressourcer hver dag – det kommer kun, når der findes en høj grad af medarbejdertrivsel.

Det er derfor også i arbejdsgiverens interesse at stille muligheder og ressourcer til rådighed, så medarbejderne kan vælge at udvikle sig personligt. Det er naturligvis et personligt valg for den enkelte at tage imod den udstrakte hånd, og se det som et personalegode.

Udgangspunktet for den individuelle terapi eller sparring vil altid være det, som den enkelte person ønsker. Det kan ikke komme på tale at ”fikse” en medarbejder, så vedkommende passer bedre ind. Det er vigtigt at de etiske aspekter er helt afklarede og synligt også for medarbejderne.
Læs mere her.

Medarbejder­trivsel i Odense eller på jeres adresse

Lifework tilbyder ekspertviden og konkrete redskaber fra mange års erfaring med undervisning, workshop, foredrag og individuel effektiv Life-coaching inden for bl.a. optimering af nærvær, kommunikation, konfliktløsning, tanke- og følelseshåndtering, livsbalance, personlige kompetencer, livsstrategier, autentisk ledelse, selvledelse, selvindsigt og rummelighed.

Vi har fysisk adresse i Odense M, hvorfor vi særligt dyrker medarbejdertrivsel i Odense, men også hjælper virksomheder, organisationer og det offentlige i det øvrige Danmark.

Kontakt os for at få indsigt i virkningsfulde processer samt effektive redskaber, der bidrager til et bedre arbejdsklima og trivsel hos den enkelte medarbejder.