Samtaleterapi i Odense

En samtaleterapeut hjælper dig videre

Klinikken har åbent

NYE PRISER pr. 1. Maj 2023

Alle samtaler tilbydes også via video i et system, som fritager dig fra tekniske udfordringer. Du kan bruge din telefon, I-Pad eller PC. Det forudsætter blot at dit kamera virker.

Her kan du høre lidt om hvordan jeg arbejder terapeutisk

Alle terapier er naturligvis helt forskellige, da jeg tager udgangspunkt, i netop det du ønsker at arbejde med.

Samtaleterapi er ikke kun for de få. Alle mennesker støder på udfordringer i livet. Det er der ikke noget mærkeligt i. Det er dét, som udvikler os som mennesker. Vi får erfaringer med os selv, vores grænser og relationer til andre. Disse erfaringer skal gerne gøre os klogere på livet og os selv, men det er desværre ikke altid så nemt. Nogle gange kommer vi ind i en blindgyde, som vi ikke selv kan komme ud af, andre gange får vi nogle sår, som ikke rigtig vil læges, og andre gange igen får vi etableret nogle negative overbevisninger om livet, os selv og vores muligheder, som gør livet unødvendigt surt og begrænsende. Lifework tilbyder samtaleterapi og særligt virkningsfulde teknikker til at bearbejde og afhjælpe de negative overbevisninger og de svære følelsesmæssige udfordringer.

Hos Lifework får du glæde og gavn af samtaleterapi i Odense, hvorfra vi tilbyder hjælp til alt fra dårligt selvværd til stresshåndtering, konflikhåndtering, angst, chok og traumer samt store tanker og følelser, der kan være svære at håndtere og være alene om.

Du behøver ikke, at finde dig i at have det dårligt i meget lang tid. Du skal ikke altid bare lære at leve med smerten, for smerte kan transformeres til visdom og en form for mening, som er lægende. Livet leves på godt og ondt, men det bliver hårdt og meningsløst, hvis man sidder fast i sine følelser og ikke kan styrer sine tanker. Du kan lære at rumme dine følelser og tænke bevidste tanker i et omfang, som kan berige dit liv væsentligt. Det gælder også, selv om du ikke har alvorlige problemer som stress, angst og depression.

 

Få hjælp til at komme videre

Med samtaleterapi kan du komme videre med dit liv. Du kan få ny viden om dig selv, nye perspektiver på livet og nye redskaber, som kan give dig større overskud og gøre dig selvhjulpen igen.

Lifework arbejder helhedsorienteret med respekt for den enkeltes virkelighed og værdier. Processerne er effektive, virkningsfulde og nænsomme og egnet til behandling af alle almindelige menneskelige problemstillinger herunder også stress, angst og depression.

Mange går rundt med store belastninger i deres liv, og har lært at overleve med det. Det tærer dog på overskuddet, gøre mange ting besværlige og kan være begrænsende og hæmmende. Hvis du mistrives i familien eller på arbejdet, så påvirker det alle omkring dig. Du kan ikke skjule det for andre end dig selv. Når du hjælper dig selv, hjælper du også andre i dine omgivelser.

Find ud af om kemien passer inden du beslutter dig for et forløb med samtaleterapi

Mærk efter om kemien passer

Intro session

Du har mulighed for at møde mig, til en uforpligtende intro-session, så du kan mærke efter og tage stilling til, om det er mig, der skal hjælpe dig.

Kemi og tillid er vigtigt, da forløbet er baseret på et godt samarbejde mellem terapeut og klient.

Et forløb hos mig indeholder altid konkrete redskaber, øvelser og teknikker, som du lærer at arbejde med. Du bestemmer farten og retningen, og jeg støtter og hjælper dig med at nå frem.

En intro-session indeholder naturligvis en smagsprøve på den behandling, jeg kan tilbyde, samt et forslag til det videre forløb.

Hvorfor vælge samtaleterapi?

Samtaleterapi

For at du kan komme i dybden med dine udfordringer og muligheder anbefaler jeg et forløb. Det er min erfaring, at resultaterne bliver langt bedre, når der løbende er sammenhæng mellem teori og hverdag.

Et forløb giver ro til at fokuser i en længere periode, så du kan få en dybere forståelse for dine udfordringer og muligheder. Det giver dig den også tid til at bearbejde og integrere nye tanker, følelser og perspektiver.

Du får stor selvindsigt og udvikler redskaber til at forstå, hvordan du kan møde livet med autencitet, overskud og handlekraft.

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Få hjælp til …

  • Dårligt selvværd, usikkerhed utilstrækkelighedsfølelse og uro
  • Symptomer på stress, depression udbrændthed og angst
  • Konflikthåndtering og kommunikation på arbejde eller privat
  • Eksamensangst og præstations-angst i forbindelse med arbejde
  • Chok, traumer og sorg
  • Tanke- og følelseshåndtering for særlig sensitive, personer med ADHD, ADD og lettere autisme
  • Problemer med at sætte grænser, sige fra og tage imod
  • Værdiafklaring på alle livsområder
  • Tilbage på arbejde efter sygdom og orlov

Hver 4. dansker er stresset, og 623.000 danskere har det mentalt skidt. Er du én af dem?

Videnskabelige undersøgelser viser, at
psykoterapeutisk samtaleterapi hjælper
80% til at klare sig bedre.

Så kontakte Lifework i Odense og få en uforpligtende samtale

Samtalerne kan foregå virtuelt, hvis der er behov for dette

Samtaleterapien er baseret på kognitive principper og eksistentielle psykologi. Jeg arbejder med en stor plette af forskellige redskaber fra bl.a. NLP (Neuro Lingvistisk Programmering), ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Visualisering, Mindfulness principper, Forandrings psykologi, Positiv psykologi, Drømmenes psykologi, Spirituel psykologi, Kommunikations Psykologi mm.

Der undervises desuden i konkrete redskaber, som tilpasses dit behov. Det er mange klienter rigtig glade for, fordi de på den måde selv kan skabe udvikling og forandring mellem de terapeutiske samtaler.

Jeg arbejder bevidst med sproget som et middel til at skabe retning i livet og til at udvikle og forbedre relationen både indad til og udad til. Samtaleterapien tager udgangspunkt i nuet og betragter alle dine tanker og følelser som normale reaktioner på dine indre oplevelser af virkeligheden. I terapien bevæger vi os bag overfladen, finder mønstre og undersøge hvilke årsager og erfaringer, der ligger til grund for den nuværende tilstand eller adfærd. Derfra skaber vi sammen den forandring og forvandling, som du har brug for.

Mit ønske som samtaleterapeut er at skabe et tillidsfuldt samarbejde, som gør at vi kan komme helt ind til “roden” af dit problem og få det forløst så skånsomt som muligt. Jeg arbejder både i fortid, nutid og fremtid, uden unødig og langvarig fordybelse i fortidens traumer. Jeg arbejder med effektive forløsningsteknikker, som kræver minimal konfrontering. Bevidst nærvær og evnen til at håndtere tanker og følelser er også vigtige emner, som ofte bliver berørt i samtalerne, da det er relevant i mange sammenhæng.

 

Erfaren samtaleterapeut i Odense

Jeg har mange års erfaring med at afhjælpe stress, angst, depression og udbrændthed, og mange af mine klienter er vendt tilbage til arbejdsmarkedet efter et behandlingsforløb hos mig – selv om de ikke selv troede, at det var muligt.

Dårligt selvværd og problemer med at sætte grænser og stå frem, er ofte et problem som mange kvinder genkender. Ikke så mange er klar over at aggression, vrede og frustration kan være et tegn på depression hos mænd.

Fakta: ”Effekten af samtaleterapi til behandling af depression er veldokumenteret. Alligevel er det kun de færreste deprimerede, der får tilbud om den type behandling” (kilde).

Det er min erfaring at depression ofte er en naturlig reaktion på unaturlige og uhensigtsmæssige tilstande i dit liv. I et samtaleforløb kan vi identificere disse årsager, og du vil få redskaber til at håndtere de uheldige situationer på en hensigtsmæssig og for dig naturlig måde. Dette stopper som oftest depressionen og begrænser eller fjerne behovet for medicinen. Medicineringen kan være helt nødvendig i en periode og skabe en vis form for balance, hvis du er meget stresset, udbrændt, angst, ramt af sorg etc. Medicinen er en hjælp til at komme videre på en ny måde, og det er ofte nødvendigt med terapeutisk hjælp. Medicinen behandler ikke problem eller årsagen, så hvis du fortsætter med at gøre det sammen som tidligere, så risikere du at problemet vokser. 

Lifework tilbyder en yderst effektiv form for samtaleterapi suppleret med omsorgsfulde teknikker og brugbare redskaber.

 

Erfaren virksomhedskonsulent i Odense

Lifework indgår også gerne samarbejde med virksomheder, som har fokus på medarbejdernes trivsel. Medarbejderne kan gennem virksomhedens sundhedsordning få tilbudt samtaleterapi i Odense. Ordningen fokuserer på det enkelte menneskers behov for selvindsigt, mening og balance i livet og dermed også arbejdslivet. Samtalerne er naturligvis helt fortrolige, men hvis medarbejderen ønsker det, kan der etableres et samarbejde med virksomheden. Lifework tilbyder også kurser og oplæg på arbejdespladen om relevante trivselsemner.

Sammen skaber vi langtidsholdbare resultater, der hjælper mennesker med at genfinde den indre gnist, livsglæden og balancen.

Lifework har adresse på Læssøegade 77, 1. sal, 5230 Odense M.

Kontakt Lifework på telefon: +4593880933 eller e-mail: kontakt@lifework.dk