Stressbehandling i Odense

Langvarig stress sniger sig ofte langsomt ind på et menneske

Effektiv behandling giver langtidsfriske medarbejdere

Tilbyd dine medarbejdere forebyggende stressbehandling i Odense allerede, når de første tegn på stress viser sig.

Det er langt mere effektivt og rentabelt at forbygge stress, end det er at helbrede, når de fysiske og psykiske symptomer har manifesteret sig. Ved en tidlig analyse af en medarbejders reaktion på pressede situationer, kan man spare medarbejderen, dennes kolleger og hele organisationen for unødvendige sorger, bekymringer og økonomiske udgifter. Desuden kan man undgå dominoeffekten af den første langvarige stresssygemelding.

Det er svært at tale om stress – med det er vigtigt

Langvarig stress sniger sig ofte langsomt ind på et menneske og kan have ganske mange og komplekse årsager og sammenhænge, som er svære at gennemskue. Der går desværre meget ofte alt for lang tid inden en stressramt selv erkender, at have brug for hjælp.

På arbejdspladsen ser kolleger og ledere ofte tidlige tegn hos hinanden, men det er svært og grænseoverskridende at tage en snak om de enkelte stresssymptomer.

Mange mennesker opfatter stadig stress, som et svaghedstegn, selv om det beviseligt kan ramme alle typer af mennesker. Stressramte afviser ofte selv henvendelser om tegn på problemer, man må dog aldrig af den grund undlade at gøre opmærksom på, det man ser og oplever.

For uanset hvilken reaktion du får fra din pressede medarbejder eller kollega, så vil din vedholdenhed og interesse få vedkommende til at reflektere og modnes i en proces, som kan føre til at vedkommende får den nødvendige hjælp – forhåbentlig i tide, så han eller hun undgår langvarig stress og sygemelding.

Er du I tvivl om effekten af stressbehandling i Odense hos Lifework?
Se tilbagemeldinger fra dem, der undgik en sygemelding
.

25 % af alle dansker har et for højt stressniveau!

Over 1 million danskere lider af stress i en eller anden grad. Lifework har over 10 års erfaring med stressbehandling og erfaringen viser, at det kan ramme alle – også de stærkt engagerede, selvbevidste, ressourcefulde, strukturerede, de robuste, rationelle, resultatorienterede og selvstændige. Mennesker med højt selvværd, selvtillid og med et generelt stort overskud, bliver ofte ramt hårdere, fordi de har særligt svært ved at acceptere diagnosen, og er længere om at søge hjælp som stressbehandling.

Det er desuden vigtigt at forstå, stress kan udløses af meget andet end et stort arbejdspres. Stressreaktioner kan også udløses af forskellig former for følelsesmæssigt pres, forandringer, konflikter og bekymringer. Ligeledes kan det udløses af mangel på udfordringer, og hvis man udfordres forkert i forhold til sine kompetencer. Stress er en naturlig reaktion på en unaturlig tilstand, og det er vigtigt at kunne reagere bevidst og hensigtsmæssig i pressede situationer, så de aldrig bliver langvarige.

Det er særlig svært, hvis man er under pres på flere områder samtidig, eller hvis man føler at man sidder fast i et uløseligt dilemma. Det kan gøre det svært selv at finde en udvej og så bliver mange bare ved med at kæmpe til de bogstavelig talt falder. Så står virksomheden pludselig tilbage med en udbrændt medarbejder og et lang sygdomsforløb.

Stressede mennesker er altid langt mere pressede end de selv oplever. Det skyldes, at adrenalin, som frigives i kroppen i store mængder under stress, giver et ekstra konstant boost af energi. Dette er ikke et naturligt og sundt overskud, og derfor ser man ofte, at stressede bliver utilpasse eller syge i deres ferier, når de endelige begynder at slappe af og for alvor fornemmer deres udbrændthed.

Effektiv stressbehandling i Odense

I udgangspunktet foregår Lifework stressbehandling i Odense. Lifework’ stressterapeut Lene Buhl Christoffersen har udviklet et effektivt og helhedsorienteret konceptet, som både forebygger sygefravær og skaber bevidst trivsel for den enkelte – uanset årsagen til stressen. Koncepter er gennemarbejdet og afprøvet over mange år, og er et effektivt redskab, også til de sygemeldte. Erfaringen viser, at det er muligt at hjælpe de sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet i samarbejde med virksomheden.

Der bliver bl.a. lagt vægt på at fortsætte stressbehandlingen i perioden efter at arbejdet er genoptaget helt eller delvist. Det giver mulighed for at bryde effektivt med de vaner, som ellers alt for ofte øger risikoen for tilbagefald. Samtidig er der under hele forløbet fokus på et tæt samarbejde mellem leder og medarbejder i de perioder af sygemeldingen, hvor det giver mening. Lifeworks stressterapeut kan også tilbyde at deltagelse i rundbordssamtaler med respekt for den nødvendige tavshedspligt.

Ordningen kan som abonnementsordning også foregå på arbejdspladsen, hvis der kan stilles passende faciliteter til rådighed.

Resultater

I et lignende tilbud om stressbehandling i Assens Kommune var Lifework’ stressterapeut Lene Buhl Christoffersen med til at sænke sygefravær med gennemsnitlig 5,3 dag pr. medarbejder pr. år i perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012.

Af andre resultater kan nævnes: 80 % af de sygemeldte vendte tilbage på arbejdspladsen, 69 % vurderede, at deres helbred blev forbedret, 48 % undgik helt en sygemelding, 76 % vurderede, at deres sygeforløb blev væsentligt afkortet og sygdomstilbagefald var yderst sjældne.

Konklusionen: Stressbehandling virker og er vigtigt!

Se hvordan medarbejderne vurderer behandlingen.

Samarbejdet giver indsigt og merværdi

Når stressen rammer en eller flere medarbejdere, kan et tæt samarbejde på sigt give værdifuld indsigt i hvilke synergier, der skal arbejdes med, for at forbedre trivsel og forebygge stress i netop din virksomhed. Dette gøres naturligvis under hensyn til gælden tavshedspligt mellem behandler og klient.

LIFEWORK tilbyder primært stressbehandling i Odense, men tilbyder også fast tilknytning via en abonnementsordning, som betyder at aktiviteterne kan foregå på selve arbejdspladsen. Ordningen indeholder også mulighed for at supplere med særlig relevante oplæg, undervisningsforløb, workshops, leder -sparring og -coaching.

Kontakt os og hør mere om vores stressbehandlings abonnement og hvordan vi kan hjælp din virksomhed i kampen om at nedbringe stress på arbejdspladsen.