Mental sundhed og trivsel – det er det vi drømmer om

11. september 2019

Jeg har lige læst Peter Qvortrup Geislings artikel på Psykiatrifondens hjemmeside, hvor han sætter et helt nødvendigt fokus på behovet for mental sundhed.

Han taler om den nødvendige indre rejse tilbage til sig selv, som der er behov for, når man skal frigøre sig fra et liv med evig stress. Du kan læse mere om artiklen her

80 % af de stresssygemeldte tilbage på arbejde

Jeg har i de sidste 10 år hjulpet flere hundrede mennesker med at finde tilbage til sig selv og meningen med livet efter en stresssygemelding. Selv om de fleste ikke søger hjælp, før de har alvorlige stress symptomer som f.eks. angst og depression, så viser vores statistikker, at det er muligt at hjælpe 80 % af de stresssygemeldte tilbage på arbejde efter en stressbehandling på ca. 8 samtaler. De er ikke blot tilbage på arbejdet, de er også tilbage på en ny, mere bevidst og meget sundere måde.

Grunden til at det kan lade sig gøre er, at jeg insistere på at arbejde med “det hele menneske”. Jeg giver derfor også redskaber til at takle hele livet – ikke kun arbejdslivet. Arbejdslivet er en del af hele livet, og det hænger uløseligt sammen med, hvordan man takler resten af sit liv – på godt og ondt.

Livekriser åbner potentielle muligheder

En store livskrise, som stress, angst og depression kan også være en potentielle mulighed for personlig selvindsigt og udvikling. Det giver rigtig godt mening at gå i dybden i forbindelse med en stressehandling og ikke bare se på praktisk aflastning. Ved at inddrage alle aspekter af livet, bliver der hurtigere skabt et bredt og solidt fundament for fremtidige sunde valg og beslutninger – både privat og arbejdsmæssigt. Så når tidligere stressramte efter en stressbehandling igen kommer ud i pressede situationer og mærker stress i livet, så genkender de situationerne med langt større bevidsthed. Det betyder, at de hurtigere og nemmere kan handle sig ud af de pressede situationer uden, at der opstår langvarige og usunde stresstilstande. Den øgede bevidsthed gør, at det bliver lettere at gøre op med gamle og uhensigtsmæssige mønster.

Desværre er der mange som stadig tror: “En gang stress – altid stress”,men det er ikke sandt. Stressbehandling her i klinikken sætter i høj grad fokus på hvordan: “Stress kan åbne øjnene for et bredere livsperspektiv, nye værdier og muligheder”. Fordi jo større udfordringer et menneske står over for, jo større udviklingsmuligheder ligger der også til den enkelte. Det kan bare være svært selv at få øje på det.

Hvem skal tage ansvar?

Mental sundhed er tilsyneladende stadig tabu. På arbejdspladserne er mange ledere også fortsat berørings-angste og usikre på, hvornår noget er privat, og hvornår det er virksomhedens ansvar. Min holdning er, at medarbejdertrivsel altid er virksomhedens ansvar, uanset hvad årsagen er.

Ansvar forstået således, at ledelsen udviser, omsorg, forståelse, interesse, støtter op om og hjælper f.eks. med aflastning, støttende samtaler og prioritering af opgaver og ikke mindst, at man tilbyder at betale for relevant terapeutisk hjælp til selvhjælp. Medarbejderens ansvar er naturligvis at tage imod relevant hjælp og arbejde aktivt på at blive frisk/rask igen. Leder og medarbejder har begge et stort ansvar for at lære af situationen, og komme problemerne i forkøbet til næste gang.

Medarbejdere som ikke selv har råd til en psykolog eller psykoterapeut, kan føle sig meget hjulpet af økonomisk støtte til terapeutiske samtaler, coaching ol. Det er bare vigtigt, at respektere uafhængighed mellem virksomhed og terapeut, så tavshedspligt og tillid mellem terapeut og klient ikke kompromitteres.

Der er god økonomi i medarbejdertrivsel

En moderne virksomhed stiller både store faglige krav, og meget store personlige krav til deres medarbejdere, og her ser jeg bort fra de helt urimelige krav, som stilles nogle steder. Som medarbejder kan man ikke som i 60’erne bare møde op og udføre sin opgave. Nu stilles der også krav om levering af personlige indsatser som: engagement, initiativ, kreativitet, selvstændighed, humør, sociale færdigheder og involvering.

Dette kræver et personligt overskud, og det har virksomheden et stort ansvar for at bidrage til i hverdagen. Det er selvfølgelig også medarbejderens eget ansvar, at efterspørge de aktuelle behov de har. Således er det et samarbejdet og et udviklingsarbejde, som kræver både rummelighed og selvindsigt fra begge parter, især hvis man er meget forskellige som personer.

Ledere skal være særlig opmærksomme på om de yngre medarbejdere trives, hvis man ønsker at holde på dem. De er typisk mere loyale over for deres egne behov for udfoldelse, end de er over for virksomhedens behov for deres arbejdskraft. Det er en fordel hurtigt at opbygget en god og tillidsfuld relation og derefter hyppigt være aktiv lyttende og imødekommende overfor deres behov. Det kan blive din bedste investering.

Der er nemlig god økonomi i trivsel, og virksomhederne kan faktisk gøre meget mere for medarbejderne uden de helt store omkostninger. De helt nye virksomheder, som ledes af unge mennesker, med forståelse for generation Y’s kvaliteter og kompetencer, ser ud til at have øje for, hvad der skal til for at skabe trivsel og engagement. I hvert fald for den unge generation. Og det er jo dem virksomhederne om meget kort tid kommer til at slås om. Mental sundhed og trivsel er kodeordet til de virksomheder, som vil tiltrække arbejdskraften fremover. Det er det medarbejderne drømmer om.

Den nye tids medarbejdere

Medarbejder i den nye tid identificere sig typisk med følgende udsagn: “Vi er klar til at bruge meget tid på vores arbejde, vi investere hele vores personlighed, vi engagere os brændende for vores opgaver, så vi hygger os og har det sjovt imens, vi er uhøjtidelige, vi vil lære noget nyt og blive klogere hver dag, vi vil respekteres og involveres og være med der, hvor det sker.”

Lyder det som en besværlig medarbejder eller en drømme medarbejder? Dit svar afhænger af, om du er klar til den nye generation af medarbejdere.

Med ønsket om mental sundhed og trivsel til alle

Lene

NB Se mere om mine tilbud til virksomheder, medarbejdere og dig, som er stressramt