Der er ubegrænsede muligheder for økonomisk vækst

12. september 2019

Økonomisk vækst handler om mennesker

  • Økonomisk ansvarlige virksomheder er væksthuset for blomstrende medarbejdere

  • Blomstrende medarbejder kan skabe ubegrænsede muligheder for vækst

Lyder det som utopi, så er det måske fordi dit perspektiv trænger til at blive udvidet til andet og mere end tørre tal på bundlinjen. Hvad ville der ske, hvis man udvidede perspektivet på virksomhedernes aktiver i regnskabet, så der blev en post med navnet: ”Medarbejder ressourcer”. Vi har formentlig aldrig tidligere haft så mange dygtige og fagligt veluddannede mennesker i Danmarks, som vi har lige nu. Desværre er mange blevet syge af stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø, og det koster samfundet og virksomhederne en formue. Det kan vi ikke leve med.

Hvilken værdi har medarbejdertrivsel?

Tænk hvis man i et virksomhedsregnskab skulle indregnede og værdiansætte ”arbejdskraften” i forhold til medarbejdernes faglighed, personlige resultater, trivsel, engagement, fastholdelse og udvikling mm. Så ville man konkret kunne måle hvor dygtig en virksomhed var til at gøre sine medarbejdere gode, og se hvordan det kunne afspejles i regnskabet på forskellig vis. Vi har glemt at indregne den menneskelige faktor, som den bestanddel det uvægerligt er i det økonomiske regnestykke. Den menneskelige faktor er fortsat relativ uhåndgribelig og derfor stadig let at afvise på trods af utallige videnskabelige undersøgelser.

Mennesker er en værdiskabende ressource

Virksomhedsregnskaberne bør ikke kun handle om økonomiske tal, for det skævvrider samfundet i et ensidigt fokus, som gør mennesker syge. Vi kan ikke løse et problem med det, som skaber det – penge. Ved at fokusere lidt mere på mennesker – på arbejdskraften, kan vi skabe et mere menneskeligt og økonomisk sundt samfund. Det er ikke de positiv tal på bundlinjen, som får en virksomhed til at ekspandere og generere overskud, det er de mennesker der arbejder i virksomheden. Der skal være en sund balance med mennesker og økonomi og lige nu, handler det om at få det menneskelige aspekt på banen igen.

Læs mere om medarbejdertrivsel her.

Der er brug for et nyt ledelsesfokus

Det man fokuserer på, får man mere af. Det du dyrker, det du er optaget af, det bliver dit bevidste eller ubevidste mål. Derfor er det vigtigt, at fokusere på ressourcer og aktiviteter, som skaber merværdi på flere og andre planer end blot det økonomiske. Hvis du som leder fokuser på mangler, fejl, begrænsninger og angsten for røde tal på bundlinjen, så er det det, du får mere af. Gør medarbejderne gode ved også at fokusere på deres personlige ressourcer og kvaliteter. Der er ikke nær så mange ressourcer i pressede og stressede medarbejder.

Der er økonomi i medarbejdernes helbred, trivsel og engagement. Mennesker er ikke maskiner, og de trives ikke, hvis de behandles upersonligt og uengageret eller ligefrem bliver truet og presset. Syge medarbejdere er meget dyre, også selv om de har en sundheds forsikringer. Vi skal ikke forhindre mennesker i at blive syge, vi skal sørge for at de trives og elsker deres arbejde, for det er der også økonomi i.

Se hvordan du forebygger stress her.

Autentisk personleledelse

Det er vigtigt at værdsætte og udvikle de menneskelige ressourcer, hvis man for alvor ønsker at vende den økonomiske udvikling, og det handler ikke kun om faglighed. Et ægte og engageret fokus på den enkelte medarbejder kan generere et langt større overskud end de fleste forestiller sig. Den menneskelige relation, værdien af at blive værdsat i en større sammenhæng og det, at ens kompetencer bliver set og udviklet til fælles glæde, kan sammen med andre tiltag være med til at gøre den helt store forskel på bundlinjen i en virksomhed.

For at en virksomhed kan blive væksthus for blomstrende medarbejder kræver det dog, at de ansvarlige ledere starter med sig selv og gå foran med autentisk og personlig ledelse. Deres engagement skal være ægte og kunne mærkes ud i alle kroge af virksomheden. Det, at brænde for virksomheden, kerneopgaven og medarbejderne på en afbalanceret måde, kan vække medarbejdernes tillid på ny.

Udviklingen vender – skal du med?

Medarbejdere der føler, at de bliver taget alvorligt og oplever at deres talenter bliver værdsat og dyrket, begynder at gro og blomstre. Måske tager det lidt tid at tø medarbejderne op, for lige nu oplever alt for mange medarbejdere, at deres arbejdskraft blot bliver udnyttet. Personligt føler mange sig tappet og drænet af kritisk overvågning, negative udmeldinger, personlige begrænsninger og meningsløse opgaver, hvor målet primært er at overholde regler og økonomiske bundlinje tal. De elskede deres arbejder, men får ikke længere lov til at udføre det ordentligt. Det er virkelig spild af penge og energi, og man bliver syg af det. Få hjælp her!

Den unge generation på arbejdsmarkedet har fået øje på, hvordan det skal gøres. Flere helt unge virksomheder har forstået hvordan det personlige engagement, arbejdslysten og et sundt værdisæt kan få en virksomhed til at blomstre på rekordtid. Så se nu at få øjnene op for de værdier, der ligger i at lade mennesker udfolde deres evner og ressourcer i relation til kerneopgaverne. Lad mennesker være kreative og slip lidt af kontrollen og magten, så fællesskabet kan bære en sund vækst frem i samfundet.