ADHD stresshåndtering

5. februar 2020

ADHD og særlig sensitiv

Dette er fortsættelsen af et tidligere blogindlæg, som du kan finde her: Er du mærkelig eller helt speciel og særlig?

På anden kursusdag gennemgik vi hvad det vil sige at være særlig sensitiv, og deltageren tog en test. Mange oplevedede sig selv som meget sensitive eller følsomme og fik det bekræftet via testen. De fleste oplever det, som en stor belastning, men det er ikke en sygsom eller en diagnose. Faktisk er det at være sensitiv en egenskab eller en kompetence, som man kan lære at leve godt med, når blot man finder balancen mellem stryken og svagheden. Sådan er det med alle evner og kompetencer. Det er aldrig kun godt eller dårligt.

Stresshåndtering

På den tredje kursusdag blev der sat fokus på stress håndtering. Det at have mange ustyrlige tanker i hovedet hele tiden, mærke, høre, se sine omgivelser med stor intensitet uanset hvor man befinder sig, kan være meget belastende og anstrengende. Hvis man også hele tiden forsøger at overpræstere, for at være “normal” og leve op til andres forventninger og ønsker, så ender det for mange med alvorlige stress symptomer.

Så vi fik talt om hvad stress er, og hvordan det påvirker kroppen over tid, hvis vi ikke reagerer rigtigt. Kroppen har brug for pauser, vi har brug for at mærke os selv og vi skal være bevidste om, hvordan vi lader vores “batteri” op. Se mere om stresshåndtering her.

Deltagerne fik en lille hjemmeopgave med hjem, som bestod i at finde lystbetonede opgaver, som de i kort tid skulle holde fuld bevidsthed på og derefter hvile sig. En anden lille øvelse bestod i at undgå alle opgaver, som de oplevede energi drænende. Alternativt skulle de forsøge at ændre på måden de udførte opgaven på f.eks. ved at dele opgaven op i mindre bidder, så den blev mere overkommelig.

I bund og grund handler det om at finde måder at handle på, som skaber flow og energi, og samtidig bevidst bruge mindre energi, end der er til rådighed. Det føles naturstridigt, når vi er stressede, fordi kroppen tror, at vi er i livsfare og sætter alt ind på at sikre vores overlevelse.

Valg og motivation

I går på den fjerde kursusdag, samlede vi op på kursisternes erfaringer og gik i dybden med emnet motivation. Hvis man altid handler på baggrund af et indre eller ydre pres, så bruger man alt for mange kræfter på sine handlinger, og det føles altid tungt. Man har svært ved at komme til handling, og man mister helt glæden ved at gøre noget i sit liv. Man føler simpelthen alt man altid gør noget for andre og aldrig for sig selv. Deltagerne fik nye redskaber til at vælge deres handlinger mere bevidst på en måde, som altid sikre at handlingen giver overskud og glæde.

 

 

Fokus på søvn

Vi fik også tid til at tale om søvn. Søvn er et stort problem for mange mennesker og især hvis man er stresset. Stress er designet til at forhindre søvn, fordi kroppen tror, at du er i livsfare.

Jeg fortalt om de naturlige mekanismer, som styrer søvnen, søvnfaserne og hvorfor søvnen er livsvigtig og sundhedsregulerende. Vi gennemgik forskellige god råd, og nogen af deltageren fik en lille opgave med hjem, som de skulle afprøve til næste gang.

I næste uge holder vi vinterferie, men om 14 dage tager vi fat på arbejdet med de individuelle styrker. Alle skal tage deres test med, og så bliver det interessant, at finde ud af, hvordan den enkelte kan genkende styrkerne fra hverdagen og måske endda få succes med at bruge styrkerne i andre sammenhæng. Alt sammen for at skabe øget trivsel i hverdagen.

Følg med i undervisningen på ADHD kurset her på bloggen.