Effektiv stressbehandling i Odense

Langtidsfriske medarbejdere

Tilbyd dine medarbejdere forebyggende stressbehandling allerede, når de første tegn på stress viser sig. Det er langt mere effektivt og rentabelt at forbygge stress, end det er at helbrede stress. Ved en tidlig analyse af en medarbejders reaktion på pressede situationer, kan man spare medarbejderen, dennes kolleger og hele organisationen for unødvendige sorger, bekymringer og økonomiske udgifter. Desuden kan man undgå dominoeffekten af den første langvarige stresssygemelding.

Det er svært at tale om stress - med det er vigtigt

Langvarig stress sniger sig ofte langsomt ind på et menneske og kan have ganske mange og komplekse årsager og sammenhænge, som er meget svære at gennemskue. Der går desværre meget ofte alt for lang tid inden en stressramt selv erkender, at have brug for hjælp. På arbejdspladsen ser kolleger og ledere ofte tidlige tegn på stress hos hinanden, men det er svært og grænseoverskridende at tage en snak om det.

Mange mennesker opfatter stadig stress, som et svaghedstegn, selv om det beviseligt kan ramme alle typer af mennesker. Stressramte afviser ofte selv henvendelser om tegn på stress, man må dog aldrig af den grund undlade at gøre opmærksom på, det man ser og oplever. For uanset hvilken reaktion du får fra din stressede eller pressede medarbejder eller kollega, så vil dine vedholdenhed og interesse få vedkommende til at reflektere og modnes i en proces, som kan føre til at vedkommende får den nødvendige hjælp - forhåbentlig i tide.

25 % af alle dansker har et for højt stressniveau

Over 1 million danskere lider af stress i en eller anden grad. Lifework har 10 års erfaring med stressbehandling, og vi ved, at det kan ramme alle, lige fra de stærkt engagerede, selvbevidste, ressourcefulde og sensitive til de robuste, rationelle, resultat orienterede og selvstændige. Mennesker med højt selvværd, selvtillid og med et generelt stort overskud, bliver ofte ramt hårdere, fordi de har særligt svært ved at acceptere diagnosen, og er længere om at søge hjælp.

Stress kan udløses af meget andet end et stort arbejdspres. Stress reaktioner kan også udløses af forskellig former for følelsesmæssigt pres, forandringer, konflikter og bekymringer. Stress kan også udløses af mangel på udfordringer, og hvis man udfordres forkert i forhold til sine kompetencer. Stress er en naturlig reaktion på en unaturlig tilstand, og det er vigtigt at kunne reagere bevidst og hensigtsmæssig i pressede situationer, så de aldrig bliver langvarige.

Stressede mennesker er altid langt mere pressede end de selv oplever. Det skyldes, at adrenalin, som frigives i kroppen i store mængder under stress, giver et ekstra konstant boost af energi. Dette er ikke et naturligt og sundt overskud, og derfor ser man ofte, at stressede bliver utilpasse eller syge i deres ferier, når de endelige begynder at slappe af. Læs mere om 

Effektiv stressbehandling i Odense

Lifework stressbehandling er et effektivt og helhedsorienteret konceptet, som forebygger sygefravær og skaber bevidst trivsel for den enkelte uanset årsagen. Ordningen er et effektivt redskab også til de sygemeldte, som vi har stor erfaring med at hjælpe sikkert tilbage på arbejde.

Vi lægger bl.a. vægt på at fortsætte stressbehandling i perioden efter at arbejdet er genoptaget helt eller delvist. Det giver mulighed for at bryde effektivt med de vaner, som ellers alt for ofte øger risikoen for tilbagefald. Samtidig er der under hele forløbet fokus på et tæt samarbejde mellem leder og medarbejder i de perioder af sygemeldingen, hvor det giver mening. Lifeworks terapeuter kan tilbyde aktiv deltagelse i rundbordssamtaler med respekt for den nødvendige tavshedspligt.

I et lignende tilbud om stressbehandling i Assens kommune var Lifeworks terapeuter med til at sænke sygefravær med gennemsnitlig 5,3 dag pr. medarbejder pr. år i perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012. Af andre resultater kan nævnes: 80 % af de sygemeldte vendte tilbage på arbejdspladsen, 69 % vurderede, at deres helbred blev forbedret, 48 % undgik helt en sygemelding, 76 % vurderede, at deres sygeforløb blev væsentligt afkortet og sygdomstilbagefald var yderst sjældne.

Samarbejdet giver sindsigt

Lifework tilbyder fast tilknytning til din virksomhed. Et sådant samarbejde kan skabe værdifuld indsigt i hvilke synergier, der skal arbejdes med, for at forbedre trivsel og forebygge stress i netop din virksomhed. Det giver også mulighed for at supplere med top relevante oplæg, undervisningsforløb, workshop, leder -sparring og -coaching.

LIFEWORK tilbyder stressbehandling i Odense, men vi kører også gerne ud til jeres firma. Kontakt os og hør mere om vores stressbehandling og hvordan vi kan hjælp din virksomhed i kampen om at nedbringe stress på arbejdspladsen.