Stress er en naturlig reaktion på en unaturlig tilstand

Stress er en naturlig reaktion på en unaturlig tilstand

 
 
 
 
 
 
 
 
Stress kan forebygges - men vent ikke for længe

Stress kan forebygges - men vent ikke for længe

 
 
 
 
 
 
 
Når hjernen korsslutter er der brug for en hjælpende hånd

Når hjernen korsslutter er der brug for en hjælpende hånd

STRESSBEHANDLING

HVAD ER STRESS?

Stress er en belastningstilstand, som opstår, når krav og forventninger overstiger de tilstedeværende ressourcer og muligheder. Stress er dog ikke en sygdom i sig selv, hvis den er akut og kortvarig. Det er først, når stress bliver langvarig eller kronisk, at det får alvorlige konsekvenser for helbredet.

Stress er en naturlig overlevelsesmekanisme, som gør os i stand til at præstere noget ud over det sædvanlige. Kroppen kan ikke skelne mellem en livstruende situation, hvor du f.eks. må springe for livet og en arbejdssituation, hvor du er oppe i mod en deadline. I begge situationer reagerer kroppen fysisk, som om du er i livsfare. Det er sundhedsskadeligt, at være i denne overlevelses tilstand mere eller mindre hele tiden.

De fleste mennesker ved godt hvordan de skal håndtere kortvarig stress, men har ikke erfaring for, hvordan de skal takle den langvarige stress. Stressbehandling i LIFEWORK vil hjælpe dig til at håndtere pressede situationer, som tilsyneladende ingen ende har, sætte sunde grænser og stille relevante krav til dine omgivelser.

Du vil også blive introduceret til forskellige metoder til at slappe af og sove bedre, lige som vi kikker på, om der skulle være nogle dårlige vaner, erfaringer og mønstre, som er med til at forstærke stressreaktionerne.

FOREBYGGENDE STRESSBEHANDLING

Stress er en naturlig reaktion på en unaturlig tilstand. Den kortvarige stress varer aldrig mere end 14 dage. Hvis du hyppigt føler dig presset og oplever lettere symptomer på stress, så kan det være meget relevant at opsøge stressbehandling. Moderat stress, som opleves flere gange årligt, er tegn på, at du har risiko for at få alvorlig stress, hvis du i en længere periode kommer under pres.

Med Lifeworks forebyggende stressbehandlinger kan du få afdækket hvilke uhensigtsmæssige og ubevidste vaner og reaktioner, du automatisk reagere med, når du er under pres. Ved at ændre på disse vaner, kan du sænke risikoen for at få en langvarig stress belastningsreaktion, og helt undgå de mange mindre stressreaktioner.

Hos LIFEWORK kan du få konkrete redskaber til at reagere mere bevidst i pressede situationer, hjælp til at eliminere følelsesmæssigt stress, tankemylder og dårligt selvværd, så du står stærkere i dig selv. Du vil lære, hvordan du kan give slip, slappe mere af og sove bedre. Det er meget vigtige kompetencer at være bevidst om, når det gælder om at forebygge stress.

HVEM HAR BRUG FOR HJÆLP TIL STRESSBEHANDLING?

Hvis du har alvorlige stresssymptomer opleves det ofte, som om hjernen er korssluttet i en sådan grad, at det også er meget svært at bede om hjælp. For de fleste er det næsten umuligt, at forklare præcist hvad der er galt, eller hvad der er brug for, og mange kan slet ikke genkende sig selv eller forstå deres egne reaktioner.

Det er helt afgørende, at man i en sådan situation hurtigt tilbydes stressbehandling. Hurtig igangsætning af stressbehandlingen kan i nogle situationer forhindre en sygemelding. Ofte handler det dog i højere grad om at forkorte sygemeldingsperioden, ved at stoppet stressspiralen og efterfølgende sikre, at du vender frisk tilbage på arbejdet.