LIFEWORK PRIVATLIVSPOLITIK

Denne privatlivspolitik beskriver hvordan LIFEWORK behandler dine personoplysninger, samt dine rettigheder i forbindelse med behandlingen.

Dine personoplysninger behandles af LIFWORK, Læssøegade 77, 1. sal, 5230 Odense M (LIFEWORK) som dataansvarlig.

Beskyttelse af privatlivet er et vigtigt fundament i en privat psykoterapeutisk praksis som LIFEWORK. Det er afgørende for LIFEWORK, at du som kunde kan føle dig tryg og oplyst omkring behandlingen af dine personoplysninger, samt at du har tillid til den måde LIFEWORK opbevare og slette dine oplysninger, når de ikke længere er aktuelle. I LIFEWORK vægtes tillid højt, og målet med denne politik er at oplyse dig, så du kan føle dig tryg ved hvordan dine oplysninger beskyttes.

Kontaktoplysninger

LIFEWORK
Læssøegade 77, 1. sal
5230 Odense M

CVR-nummer: 15309903

Telefon: +45 9388 0933

E-mail: kontakt@lifework.dk

1 JOURNALFØRING

LIFEWORK indsamler oplysninger om dig for at kunne føre en journal, for at kunne hjælpe dig bedst muligt i dit personlige forløb hos LIFEWORK. LIFEWORK har forpligtet sig til at føre journal og følge sundhedsautoriseredes retningslinjer for journalføring.

1.1 FORMÅL

Formålet med journalføringen er at kunne tilbyde den bedst mulige behandling af LIFEWORK klienter. Journalføring fungere som interne arbejdsnotater, og indeholder udelukkende de højest nødvendige persongenkendelige oplysninger, for at kunne yde den bedst mulige behandling eller for at opfylde lovgivningen. Udover det opbevares der kontaktoplysninger for at kunne kontakte dig ved evt. aflysninger eller opfølgninger. Hvis dit forløb er henvist og betalt af 3 part (arbejdsgiver eller offentlige instanser), så opbevarer jeg ligeledes information om hvem din kontaktperson er og de øvrige oplysninger der er medsendt henvisningen, for at give dig det mest optimale udgangspunkt for behandlingen.

1.2 DE PERSONOPLYSNINGER, DER BEHANDLES I LIFEWORK OM DIG, ER:

Noter: Ved behandling i LIFEWORK registreres der løbende interne noter omkring dit forløb, for at kunne yde den bedste behandling for dig.
Stress- og depressionstest: I dit forløb hos LIFEWORK bliver der i forløbet udarbejdet mindst 2 stress- og/eller depressionstest, for at kunne følge din udvikling i dit forløb hos LIFEWORK. Disse bliver dog kun registeret med en klientkode og ikke noget direkte personhenførbart til dig som klient.
Evaluering: Dit udbytte af forløbet evalueres med et enkelt skema, som du udfylder før og efter forløbet, for at se din udvikling og udbytte. Skemaet er ligeledes kun registreret med en klientkode og er ikke direkte personhenførbar til dig som klient.
Personprofiler: Hvis der laves aftale om udarbejdelse af forskellige former for personprofiler, sker det i samarbejde med PeopleTools (www.peopletools.dk), som LIFEWORK har en databehandleraftale med, og dermed sikre at dine personlige oplysninger er beskyttede.

1.3 BEHANDLINGSGRUNDLAG

Oplysninger der behandles i forbindelse med journalføring, er i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.C, da LIFEWORK har forpligtet til at føre journal og følge sundhedsautoriseredes retningslinjer for journalføring. Udover det, så behandles dine oplysninger i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.B da der er indgået et behandlingsforløb imellem dig og LIFEWORK.

1.4 MODTAGERE

Oplysningerne føres kun som interne arbejdspapirer og deles aldrig med eksterne hverken personer, offentlige eller private instanser, med mindre du som klienten forinden er blevet adspurgt og skriftligt har samtykket i dette. Dette kunne i praksis komme på tale, hvis du på et tidspunkt ønsker at LIFEWORK skal samarbejde med din læge omkring forløbet.

1.5 OPBEVARING OG SLETNING

LIFEWORK har implementeret tilstrækkelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger i forbindelse med din behandling hos LIFEWORK. Dette er bl.a. krypteringen af harddiske, samt sikre, at der kun er autoriseret fysisk og teknisk adgang til dine oplysninger.

LIFEWORK gemmer journalerne i 5 år + indeværende år, da LIFEWORK ofte har tilbagevende klienter der henvender sig igen efter en årrække. LIFEWORK vil på denne måde kunne yde en bedre behandling og service, ved at kunne læse op på historikken. Efter forløbet afsluttes så slettes al journalføring.

2 UDTALELSER

LIFEWORK får henvist klienter fra forskellige virksomheder og offentlige instanser til betalt behandling, med henblik på at hjælpe klienten igennem et forløb. I den forbindelse får LIFEWORK tilsendt kontaktoplysninger på dig, med henblik på at lave en aftale med dig og indgå i et behandlingsforløb ved LIFEWORK. I det omfang du har givet 3. part tilladelse til at fremsende yderligere følsomme og særlige personoplysninger til LIFEWORK, for at fremme og optimere behandlingen, vil disse blive opbevaret fortroligt sammen med de kommende journalnotater fra forløbet.

2.1 DE PERSONOPLYSNINGER, DER BEHANDLES I LIFEWORK OM DIG, ER:

Ved udfasningen af forløbet ved LIFEWORK kan 3. part have krav på en mundtlig eller skriftlige evaluering af forløbet eller en udtalelse/funktionserklæring. Evalueringen / udtalelsen udarbejdes på baggrund af det aftalte forløb hos LIFEWORK, som et led i den aftale du har indgået med din arbejdsgiver. Denne videregives til arbejdsgiveren (se punkt 2.4).

LIFEWORK kan i sjældne tilfælde mod betaling sammenfatte et skriftligt dokument, hvis du som klient ønsker en udtalelse om forløbet til privat brug eller i forbindelse med en kommunal eller forsikringsmæssig sag.

2.2 FORMÅL

Formålet med behandlingen af oplysningerne er:

Efterleve kravet fra 3. part, om at afslutte forløbet ved LIFEWORK med en evaluering / udtalelse af klientforløbet.

2.3 BEHANDLINGSGRUNDLAG

Som klient samtykker du med 3. part om at ville indgå i behandlingsforløbet ved LIFEWORK. Oplysninger der behandles i forbindelse med behandlingsforløbet, er i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.C, da LIFEWORK har forpligtet sig til at journalfører og følger sundhedsautoriseredes retningslinjer for journalføring. Udover det, så behandles dine oplysninger i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.B da der er indgået et behandlingsforløb imellem dig og LIFEWORK.

SKAT kræver, at LIFEWORK skal kunne bevisføre en reel behandling af private klienterne, for at behandlingerne er momsfritaget. Derfor opbevares erklæringer med oplysninger om diagnoser, symptomer og medicin, som klienterne har underskrevet.

2.4 MODTAGERE

LIFEWORK videregiver evalueringen / udtalelsen til 3. part, der har bestilt og betalt forløbet ved LIFEWORK. Denne evaluering / udtalelse deles kun med arbejdsgiveren, når der er lavet en udtrykkelig aftale mellem klienten og 3. part, som er premisen for det betalte forløb ved LIFRWORK. Klienten skal altid have mulighed for at gennemlæse evalueringen / udtalelsen før den videregives til 3. part. Klienten vil på opfordring få udleveret en kopi af evalueringen / udtalelsen, hvis 3. part ikke automatiske gøre det.

Såfremt en kommunal instans eller et forsikringsselskab eller andre henvender sig direkte til LIFEWORK for at få en udtalelse om et klientforløb, vil de blive afvist med henvisning til tavshedspligten. Klientforholdet vil hverken blive be- eller afkræftet i forbindelse med sådanne henvendelser. Ønsker klienten selv at 3. part får en udtalelse fra LIFEWORK, kan det ske mod betaling og ved et udtrykkeligt skriftligt samtykke. Klienten har ret til at modtage og gennemlæse en kopi af udtalelsen inden den fremsendes på vegne af klienten til den aftalte 3. part.

Hvad angår retslige sager vedrørende klienter, udtaler LIFEWORKs terapeuter sig af princip ikke. LIFEWORK vil til enhver tid overholde tavshedspligten i henhold til sundhedsloven. LIFEWORK ønsker at sikre hensynet til dig som klient og beskytte dig og dine oplysninger, så du kan arbejde med dig selv i et trygt rum, uden at dette på nogen måde eller på noget tidspunkt, vil kunne blive brugt imod dig.

2.5 SLETNING OG OPBEVARING

Fra du indgår et samarbejde med LIFEWORK og opstarter et behandlingsforløb, opbevare LIFEWORK dine oplysninger i henhold til punkt 1.4. Efter at LIFEWORK har videregivet din evalueringen / udtalelse til dig og 3.part opbevarer LIFEWORK denne i yderligere 2 år på plus indeværende år i det tilfælde, at du skulle få brug for en kopi igen. Herefter slettes denne, da der ikke længere vil være et formål med opbevaringen.

3 KOMMUNIKATION OG HENVENDELSER

Du har naturligvis altid mulighed for at rette henvendelse til LIFEWORK, herunder eksempelvis i forbindelse med spørgsmål vedrørende LIFEWORKs ydelser og services eller lignende. LIFEWORK indsamler og opbevare derfor oplysninger om dig for at kommunikere direkte med dig med henblik på at yde den service, som du efterspørger, når du kontakter LIFEWORK.

Du kan henvende dig til LIFEWORK på følgende måder:

Du kan ringe til LIFEWORK på telefon eller SMS på +45 9388 0933, som udelukkende bruges som arbejdstelefon
Du kan kontakte LIFEWORK via Facebook og Facebook Messenger. Det anbefales at du ikke at sende særlige eller følsomme personoplysninger herigennem.
Du kan kontakte LIFEWORK på e-mail på kontakt@lifework.dk, som sender SSL krypterede e-mail. Det anbefales, at du ikke sender særlige eller følsomme personoplysninger via mail. Hvis dette er nødvendigt, anbefales det at sende disse oplysninger krypteret f.eks. via e-boks til SE nr. 15309903.
Du kan kontakte LIFEWORK via kontaktformularen via LIFEWORK.dk. Det anbefales ikke at sende særlige eller følsomme personoplysninger.
LIFEWORK vil aldrig sende dig noget uopfordret, med mindre du har givet et udtrykkeligt samtykke til dette, eller som led i dit forløb ved LIFEWORK. Du vil efter et afsluttet forløb modtage en kvittering, samt et link til TrustPilot hvor du frivilligt har mulighed for at anmelde din oplevelse ved LIFEWORK. Du kan ligeledes anmelde LIFEWORK på Facebook.

3.1 DE PERSONOPLYSNINGER, DER BEHANDLES I LIFEWORK OM DIG, ER:

Navn
Fødselsdag /alder
Adresse og/eller virksomhedsadresse
e-mailadresse og/eller virksomheds e-mailadresse
Telefonnummer
Din personlige besked, hvor du kan skrive hvad henvendelsen drejer sig om.
I de tilfælde hvor der skal kommunikeres med følsomme eller særlige oplysninger kan dette sendes via e-boks. I disse tilfælde bruger LIFEWORK dit CPR-nummer.

Udover det, så markedsføres der til segmenter via Facebook, LinkedIn og Instagram, dog ikke direkte marketing baseret på de indsamlede oplysninger ovenover.

3.2 FORMÅL

Formålet med behandlingen af oplysningerne er:

At besvare din henvendelse
At kunne kommunikere direkte med dig ved tidsbestilling, aflysninger osv.
At kunne yde den bedst mulige service til nye kunder
At kunne sende dig relevant materiale i forbindelse med din behandling ved LIFEWORK

3.3 BEHANDLINGSGRUNDLAG

Oplysningerne behandles i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.F (interesseafvejningsreglen). De legitime interesser, som LIFEWORK søger at følge, er at bistå dig med at besvare din henvendelse. I afvejningen af din interesse overfor LIFEWORKs indgår tillige det faktum, at LIFEWORK alene behandler de oplysninger, som du har indsendt til LIFEWORK. LIFEWORK indhenter ikke yderligere oplysninger.

Endvidere behandles oplysningerne i LIFEWORK med dit samtykke i overensstemmelse med persondataforordningen artikel 6.1.A, og 9.2.A for behandlingen af særlige oplysninger, når du første gang kontakter LIFEWORK, f.eks. via kontaktformularen på LIFEWORK.dk, med henblik på at indgå et samarbejde eller starte i behandling ved LIFEWORK. Du kan naturligvis til hver en tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte LIFEWORK.

3.4 MODTAGERE

LIFEWORK videregiver ikke dine oplysninger til nogen tredjeparter.

3.5 SLETNING OG OPBEVARING

Fra du henvender dig til LIFEWORK, opbevares din henvendelse i 30 dage. Såfremt der ikke sker en viderebehandling eller opstartes et forløb hos LIFEWORK, slettes din henvendelse og personoplysninger efter 30 dage, eller når du trækker dit samtykke tilbage. Ved opstart af et forløb eller indgåelse i et samarbejde med LIFEWORK opbevares og slettes dine oplysninger i henhold punkt 1.5 og/eller 2.5.

 

LIFEWORK COOKIEPOLITIK

1 HJEMMESIDENS BRUG AF COOKIES

Denne hjemmeside anvender cookies til følgende formål:

Teknisk funktionalitet
Trafik- og besøgsmåling
Optimering af indhold på LIFEWORK.dk

2 EJEROPLYSNINGER

Denne hjemmeside udbydes af:

LIFEWORK
Læssøegade 77, 1. sal
5230 Odense M

CVR nummer: 15309903

Telefon: +45 9388 0933

E-mail: kontakt@lifework.dk

3 COOKIES

Denne hjemmeside anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser, for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, indholdet bliver ikke delt med nogen, og de kan ikke indeholde virus.

3.1 SÅ LANG TID OPBEVARES COOKIES

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

3.2 SÅDAN SLETTER DU COOKIES

Se vejledning her: https://www.dr.dk/nyheder/indland/guide-undgaa-blive-overvaaget-saadan-sletter-du-dine-cookies

3.3 SÅDAN UNDGÅR DU COOKIES

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/fravalg

3.4 HVAD COOKIES BRUGES TIL PÅ VORES WEBSITE

Cookies anvendes udelukkende til at måle besøgs flow på hjemmesiden via Google Analytics, samt aflæse hvilke emner der er størst interesse for at kunne optimeret indholdet på LIFEWORK.dk

3.5 GOOGLE ANALYTICS (TRAFIKMÅLING)

Hjemmesiden bruger cookies fra Google Analytics til at måle besøgs flow på hjemmesiden. Oplysningerne bruges internt, og sælges eller videregives ikke til tredjeparter.

FACEBOOK PIXEL

Facebook-pixlen er et analyseværktøj, som du kan bruge til at måle effektiviteten af LIFEWORKs annoncering på Facebook, ved at forstå de handlinger, som folk udfører på dit website. Pixeldata til følgende:

Sikre, at annoncer bliver vist til de rette personer
Opbygge annoncemålgrupper
Få adgang til yderligere annonceringsværktøjer fra Facebook
Når nogen besøger LIFEWORK website og foretager en handling (f.eks. trykker på ”Kontakt” eller læser et blogindlæg), udløses Facebook-pixlen, og så rapporteres den handlingen. På denne måde ved LIFEWORK, når en potentiel kunde foretager en handling, og LIFEWORK vil kunne nå ud til kunden igen gennem fremtidige Facebook-annoncer.